(FSML) Danh sách những Chị em đã về Nhà Cha

Bởi Nguyễn Hoài Thương

DANH SÁCH CHỊ EM ĐÃ VỀ NHÀ CHA NĂM 2021 THÁNG MỘT 01/1984 SR. LUIGINA MASSAFRA 05/2006 SR. SERAFINA MAFFONI 13/1946 SR. CHERUBINA TARANTINO 13/2017 SUA EMINENZA CARD. GILBERTO AGUSTONI 15/2017 SR. CAMILLA ORLANDO 16/2014 SR. ROBERTA PERON_ 18/2008 SR. BÊNEDETTA  AGGARBATLI 27/2014 SR. EUGENIA CẢLOTTO 28/2007 SR. DEODATA BARIMBAO 29/1994 SR. GRAZIA VALOORAN 30/1985…

(FSML) Hoạt động và Sứ mạng của Hội Dòng

Bởi Nguyễn Hoài Thương

Ý: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Nhà trẻ, Viện dưỡng lão và Sinh hoạt giáo xứ Thụy Sĩ: nhà trẻ, bà mẹ đơn thân, cộng đồng giáo dục cho trẻ vị thành niên, nhà hưu dưỡng, hoạt động giáo xứ Pháp: Trường mẫu giáo Bồ Đào Nha: Nhà trẻ, Mẫu giáo Tây Ban Nha: Nhà trẻ,,…