(FSML) Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã gọi Mẹ Elisa Martinez đến với Giáo Hội của Chúa; Mẹ đã đi theo bước chân Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, nói lời “xin vâng” một cách…