ĐTC Phanxicô: Đừng bao giờ ngừng nỗ lực vì hoà bình