(FSML) Thánh Lễ Khấn Lại Của 27 Học Viện Của Hội Dòng Nữ Tử Đức Mẹ Leuca tại Roma – Ý. ( 2021)