ĐTC Phanxicô: Người già chỉ cho chúng ta thấy sự dịu dàng của Thiên Chúa